En P-skiva är en anordning som används för att visa bilens ankomsttid på en avgiftsfri parkeringsplats. För att kunna använda en parkeringsskiva måste detta vara angivet på en tilläggsskylt som visar den avgiftsfria parkeringstidens totala längd. Artikelnummer 31078