2020-12 info från DHL
Marknadsinformation sjö: Uppdatering kring situationen i Asien    
Den container- och kapacitetsbrist som råder mellan Asien och Europa fortsätter att driva upp fraktpriserna i en aldrig tidigare skådad hastighet. Det är ett enormt bokningstryck för närvarande samtidigt som containertillgången i avgångshamnarna under vecka 49 såg sin lägsta nivå någonsin (källa: CAx).   Utvecklingen går fortsatt åt helt fel håll och många rederier har med anledning av detta infört begränsningar i hur mycket nya bokningar de kan ta emot. Detta leder i sin tur till att det kan dröja tills februari innan plats på båt finns tillgänglig för nya bokningar.   Med anledning av rådande situation höjs tidigare aviserat Peak Season-tillägg för import från Fjärran östern till USD 1200 per TEU (FCL) och USD 40 per W/M (LCL). Denna justering gäller från och med 14/12 och tills vidare.   Vi beklagar den rådande utvecklingen och hur den påverkar er verksamhet. Vid frågor kring specifika sändningar vänligen kontakta er normala kontaktperson på DHL.

2020-10
Pris- och villkorsjusteringar för inrikes- och utrikestransporter DHL Freight
Den 1 november 2020 justeras priser och villkor för DHL Freight inrikes och utrikes vägtransporttjänster och för våra tillval, tillägg och avgifter enligt det avtal vi har med våra kunder.

Leveranser av gods!
Många länder har öppnat sina gränser för persontrafik, men det är fortfarande stor brist på transportkapacitet i världen och detta kan leda till förseningar av godset. Tänk också på att mottagande parten kan ha varierande kapacitet för att hantera de kommande transporterna. På många håll är också fler sjukskrivna än under normala omständigheter. Därför kan sändningarna ta längre tid än vanligt för att komma fram inom landet.

Folkrepubliken Kinas nationaldag
Folkrepubliken Kinas nationaldag firas den 1 oktober för att fira Folkrepubliken Kinas grundande den 1 oktober 1949. Den 2 december samma år deklarerade folkrepublikens regering att 1 oktober skulle vara Kinas nationaldag. Detta medför en veckas uppehål i produktionen!

Julgåvan får i normala fall uppgå till ett värde av 450 kronor för att vara skattefri, men år 2020 är det tillåtet att kombinera den tillfälliga gåvan med julgåvan för att ge de anställda en skattefri julgåva för upp till 1450 kronor.