2020-10
Pris- och villkorsjusteringar för inrikes- och utrikestransporter DHL Freight
Den 1 november 2020 justeras priser och villkor för DHL Freight inrikes och utrikes vägtransporttjänster och för våra tillval, tillägg och avgifter enligt det avtal vi har med våra kunder.

Leveranser av gods!
Många länder har öppnat sina gränser för persontrafik, men det är fortfarande stor brist på transportkapacitet i världen och detta kan leda till förseningar av godset. Tänk också på att mottagande parten kan ha varierande kapacitet för att hantera de kommande transporterna. På många håll är också fler sjukskrivna än under normala omständigheter. Därför kan sändningarna ta längre tid än vanligt för att komma fram inom landet.

Folkrepubliken Kinas nationaldag
Folkrepubliken Kinas nationaldag firas den 1 oktober för att fira Folkrepubliken Kinas grundande den 1 oktober 1949. Den 2 december samma år deklarerade folkrepublikens regering att 1 oktober skulle vara Kinas nationaldag. Detta medför en veckas uppehål i produktionen!

Julgåvan får i normala fall uppgå till ett värde av 450 kronor för att vara skattefri, men år 2020 är det tillåtet att kombinera den tillfälliga gåvan med julgåvan för att ge de anställda en skattefri julgåva för upp till 1450 kronor.