Leveranser av gods!
Många länder har öppnat sina gränser för persontrafik, men det är fortfarande stor brist på transportkapacitet i världen och detta kan leda till förseningar av godset. Tänk också på att mottagande parten kan ha varierande kapacitet för att hantera de kommande transporterna. På många håll är också fler sjukskrivna än under normala omständigheter. Därför kan sändningarna ta längre tid än vanligt för att komma fram inom landet.